Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


tre-trins_fire-raket

Flere trins FIRE-raket

Tre-trins FIRE-raket

FIRE (Financial Independence, Retire Early) bør ses som to, tre eller fire faser i livet - med årlig vurdering af forbrug og størrelse af samlede formue - både i opbygnings- og forbrugsfasen:

  • 1. trin: Livsfase med opsparing.
  • 2. trin: Evt. fase med deltidsjob.
  • 2. / 3. trin: Livsfase m. nedsparing.
  • 3. / 4. trin: Evt. 'Die with zero'-fase.

Første trin er opsparingsfasen - jo før man kommer i gang des bedre - ét godt tidspunkt er efter endt uddannelse inden man tilegner sig livsstilsinflation. Det vil sige, at man fortsætter den nøjsomme uddannelseslivsstil, som man har været tvunget til under studietiden. Har man først vænnet sig til luksus og andre dyre bekvemmeligheder pga. øget indtægt, har det vist sig at være temmelig svært at skulle undvære disse goder igen.

Det månedlige overskud, som opnås kan investeres fx. via danske NORD.investments, der har ét investeringsprodukt med passive indeksfonde (aktier / obligationer) med lav ÅOP plus „set it and forget it“-løsning. Med en opsparingsprocent på ca. 50% eller mere af egen indkomst efter skat vil man kunne nå FI-delen (Financial Independence) i løbet af 17-18 år. Det er hensigtsmæssigt, at have værktøjer til at planlægge egen privatøkonomi, som fx. Privatbudget, der er et komprimeret regnark med detaljeret budget plus formueberegning, og til at opfølge / tracke kan bruges Spiir.dk for at få totalt overblik af privatøkonomien på én nem måde. Desuden kan billige banker (neobanker / fintech) være én fordel, som leverer netto-bankløsninger uden gebyrer og lignende såsom danske Lunar Bank - én 100% digital bank, der gør det nemt at styre privatøkonomien med mulighed for Nem-konto plus Betalingsservice eller Revolut - én 100% digital litauisk / britisk bank, der har erhvervet dansk banklicens og med dansk app eller den tysk neobank N26, hvor indestående er dækket af den europæiske bankgaranti.

Barista-FIRE deltidsarbejde

Andet trin kan være coasting-fasen - da det ikke er sikkert, at man går direkte fra opsparings- til nedsparingsfasen. Denne mellemfase kaldes: Barista-, Coast- eller Flamingo-FIRE, som er FIRE-former, hvor man kun delvis aktiverer RE-delen (Retire Early). Der arbejdes typisk ikke på fuldtid længere og de økonomiske ressourcer, som indtjenes ved deltidsarbejde anvendes helt eller delvist til livets opretholdelse plus eventuel resten forbruges måske til at indbetale / videreføre egen pension (låste midler). Typisk investeres der ikke længere i frie midler, ejendomme el. lign., og disse vokser kun via renters-rente effekten også benævnt „Verdens ottende vidunder“, indtil disse har nået ønsket størrelse og kan forbruges i nedsparingsfasen.

Nedsparing i privatøkonomien

Andet eller tredje trin er nedsparingsfasen - som også kan vise sig at være vanskelig, da man indtil RE (Retire Early) har sparet meget op, der nu skal til at forbruges. Dette skifte fra kraftig og langvarig opsparing til pludselig påbegyndelse med forbrug af denne opsparede formue kan være / er en stor ændring - desuden bliver éns arbejdsevne / -mulighed mindre værd med tiden, og derfor bliver det mere vanskelig at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet ved behov for yderligere opsparing senere hen. For at kunne planlægge med fordel med hensyn til de danske skattesatser kan FIRE efter dansk skat anvendes, som er et regneark af Jonas Niebling og Klaus Kristensen til eventuelt viderebearbejdning og med indtastning egne privatøkonomiske data.

Ældre mennesker

Tredje eller fjerde trin er 'Die with zero'-fasen - som ikke er ét must; kan dog være hensigtsmæssig, men vanskelig at opnå. Det kan være formålstjenelig at „skifte“ formuen med livsarvinger, mens man selv er i live - efter princippet hellere at give med „varm hånd“ i stedet for med „kold hånd“. Hvis dette igangsættes i god tid kan formuen også skiftes med lav eller ingen beskatning generationer imellem. Dette tredje trin er nok det vanskeligste, da det ikke er nemt at vurdere egen livslængde, men kan være hensigtsmæssig mht. offentlig hjælp i den sidste tid af livet, som fx. støtte til hjemmehjælp og eventuel beskyttet bolig / plejehjemsplads, der kan være meget bekostelig for velhavere i modsætning til borgere uden formue. Inden man når så langt i livet kan det være hensigtsmæssigt at oprette en fremtidsfuldmagt, så ens interesser bliver varetaget på betryggende vis, hvis man får behov for dette i den sidste del af livet. Kan erhverves billigt hos Familieadvokaten.dk.

tre-trins_fire-raket.txt · Sidst ændret: 2023/12/07 10:59 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki